Skip to main content
Indkomst år201920202021
Reguleringspristal (PSL § 20)111,8 114,3 116.9
Afskrivningsloven:
Småaktiver og småsaldi13.800 14.100 30.000
Maximal afskrivningsprocent25%25% 25% 
Aktieavancebeskatningsloven:
Aktieskat27%/42%27%/42%27%/42%
Arve- og gaveafgift:
Bundfradrag i lige linie65.70067.10068.700
Bundfradrag svigerbørn23.00023.50024.000
Bundgrænse295.300 301.900 308.800
Børnefamilieydelse:
Årlig udbetaling pr barn, udbetales kvartalsvis med en 1/4 medio første måned i hvert kvartal
"Baby" Ydelse 0 - 2 årige18.228 18.384 18.516
"Småbørns" ydelse 3 - 6 årige14.436 14.556 14.664
"Børn/unge" ydelse 7-17 årige11.352 11.448 11.532
Ejendomsværdiskat:
Progression - ejendomsværdiskat3.040.000 3.040.000 3.040.000 
Ejendomsværdiskat under grænse på kr 3.040.0001% 1% 1% 
Ejendomsværdiskat af resten3% 3% 3% 
For Ejendomme handlet før 1. Juli 1998, beregnes et nedslag.
Der er desuden særregler for pensionister. For uddybning kan vi kontaktes på mail DM@dmrevision.dk
Kommuneskatteloven:
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16)6.200 6.300 6.500
Kildeskatteloven:
Medarbejdende ægtefælle241.000 246.400 252.000
Indregnet restskat inden rentetillæg på 7%20.50021.000 21.400
Ligningsloven:
Skattefri befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km3,56 3,52 3,44
Skattefri befordringsgodtgørelse over 20.000 km1,98 1,96 1,9
Befordringsfradrag 25-120 km1,98 1,96 1,9
Befordringsfradrag 120- km0,99 0,98 0,95
For pendlere i udkantskommuner beregnes den nye sats af det fulde beløb. For mærmere oplysning henvises til lovtekst.
Skattefri rejsegodtgørelse pr døgn med overnatning (§ 9)509 521 532
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved topskat513.400531.000 544.800
Personfradrag over 18 år46.20046.500 46.700
Personfradrag under 18 år35.30036.100 36.900
Aktieindkomst til "lav" aktieskat 28%54.000 55.300 56.500
 Beskæftigelsesfradrag37.20039.400 40.600
Virksomhedsskatteloven:
Kapitalafkastsats i %0
Pensionsbeskatningsloven:
Opfyldningsfradrag ratepension55.90057.200 58.500
Maksimal indskud af kapital fra virksomhedssalg
Skatteprocenter:
Bundskat12,13%12,11%12,09%
Topskat15%15% 15%
Arbejdsmarkedsbidrag8%8% 8%
Skatteloft52,05%52,06% 52.06%
Foreløbig virksomhedsskat22%22% 22%
Diverse takster
Fri telefon m.v.2.8002.900 3.000
Fri bil af minimum 160.000 og højst 300.00025%25% fra 1. juli 24,5%
Af anskaffelsessum over 300.000 beskattes resten med20%20% fra 1. juli 20,5%
Senest opdateret 18. juli 2021. DM Revisionsfirma af 1993 fralægger sig ethvert ansvar for indholdsmæssige fejl og for de tab, som måtte følge heraf. For yderligere oplysninger, kontakt os venligt, eller se på SKATs hjemmeside.