Skip to main content

Bogføring

Vi udfører bogføringsassistance, på flere forskellige niveauer. F eks. bilagsmateriale der afleveres i en pose, bilagsmateriale der afleveres sammen med skrevne kasserapporter, bilag der sidder sorteret i mappe, bogført materiale der via mail overføres til os i en a ajourført bogføringsfil.

Mulighederne er mange og vi finder som regel en løsning.

I dag har vi kunder som benytter E-conomic, Uniconta, Billy, Dinero, Navision/Concorde C5, Admind, Winfinans Small Business, Concorde c4.8 og kassekladde.

Såfremt vi skal forestå bogføringen, tilstræbes det at denne udføres hos os. I enkelte tilfælde kan denne udføres hos kunden.

Det er i dag muligt via forskellige online bogføringssystemer at udføre bogføringen både hos os og hos kunden, således at denne er elektronisk tilgængelig begge steder hele tiden.

Rejsen mod automatisering af bogføringen, kan f. eks gå via EAN-tilknytning, automatisk overførsel af bankposteringer, lønninger og kasseposteringer, samt f. eks import af leverandørposteringer. Vi prøver i fællesskab at opnå den bedste løsning for dig.

Budget

Vi tilbyder assistance i forbindelse med udarbejdelse af budgetter og opfølgninger herpå.

Det gælder såvel interne budgetter som budgetter til ekstern brug. For eksempel til grundlag for genforhandling af kreditter med pengeinstitutter, budgettering på en konkret større enkelt nyanskaffelse, eller budgetter som kan danne grundlag for løsning af udfordringerne med indfrielse af momslån.

Alle vores budgetter indeholder både drift, status og likviditetsbudgetter, da det er vores holdning at udeladelse af et eller flere af elementerne kan medføre falsk tryghed, eller direkte forkert beslutningsgrundlag.

Etableringsbudget

Etableringsbudgettet er dit startbudget: Hvad koster det at starte firmaet? Eller at starte ny aktivitet inden for en eksisterende virksomhed. Her er der tale om både engangsudgifter f. eks kontoretablering, køb af maskiner og øvrige nødvendige investeringer samt evt. pengebinding i form af betaling af depositum, udbetaling på anlægsaktiver eller tilsvarende. Udgifter til f. eks. betaling af husleje indtil virksomheden går i gang kan også medtages i etableringsbudgettet mv. udarbejdes typisk fra kr. 2.500 + moms

Budgetopfølgning

Lige så vigtigt som at lave et budget, er det at følge op på det.

Ved løbende at sammenholde realiserede indtægter og udgifter med budgettal, er det muligt at se om det forløber som forventet, og om nødvendigt iværksætte de tilpasninger der skal til, for at nå de forventede mål.

Herunder følger vi også op på om likviditeten forløber som forventet, samt deltager i møde med dig og evt. banken omkring opfølgning.

Lønninger

Vi kan assistere med udarbejdelse af lønninger, f. eks via Dataløn eller Danløn, hvor du indberettet løngrundlag til os i form af timer og satser, og vi indberetter via lønsystem, som du endeligt godkender inden udbetaling.

Revision

Vi udfører regnskabsrevision for klasse b selskaber, samt for enkelte foreninger, herudover udføres efter aftale revision af enkelte projekter.

Revisionen tilrettelægges ud fra den enkelte opgave og planlægges således, at omfanget af revisionen er tilpasset om virksomheden er et lille anpartsselskab, hvor anpartshaver er eneste ansatte, eller der er tale om et selskab med mange ansatte, en stor administration og et omfangsrigt revisionsområde. Revisionen udføres som enten revision, eller udvidet gennemgang (den danske model).

Fravalg af revision er også muligt for visse selskaber.

Regnskabsassistance

Vi udfører regnskabsassistance i forbindelse med årsafslutning for personligt ejet virksomheder, I/S, ApS, A/S og andre foreninger. Endvidere udfører vi løbende regnskabsassistance i forbindelse med udarbejdelsen af perioderegnskab for såvel personligt ejet virksomheder som for selskaber.

Skatteassistance

Skatteassistance kan opdeles i flere grupper.

Det kan være assistance med udarbejdelse af skattemæssige specifikationer og selvangivelse for ApS og A/S.

Det kan være udarbejdelse af selvangivelse for den selvstændiges virksomhed samt indehaver og ægtefælle, herunder dialog omkring de skattemæssige aspekter på kort og lang sigt.

Det kan være hjælp til at få selvangivet korrekt for den private skatteborger, som eksempelvis har beholdninger af aktier eller obligationer, eller har afhændet en ejendom, hvor der eventuelt er skattepligt

Det kan være bistand i forbindelse med besvarelse af spørgsmål, stillet af SKAT, eller bistand ved skatteankenævnet eller landsskatteretten.

Privat rådgivning

Vi assisterer med pensionsrådgivning, ud fra et rådighedsperspektiv, hvor der fokuseres på ”mest muligt til dig, med uændret levestandard”, eller ”hvor gammel har jeg råd til at blive”.

Luksusfælden

Vi bistår med gennemgang af privatøkonomien, og hjælper med at skabe overblik, samt forsøger at komme med uvildige løsningsforslag i situationer hvor det ser svært ud, eller der er modtaget forslag som det er svært at gennemskue.