Skip to main content

DM – revisionsfirma af 1993 hos Dennis Malle

Vi er et mindre Vestsjællandsk revisionsfirma med kunden i centrum. Vi assisterer med bogføring, regnskabsudarbejdelse, revision, rådgivning, skatte spørgsmål pensionsoptimering mv.

Vi løser opgaverne for bogholderen, regnskabsmedarbejderen & økonomichefen, og er sparringspartner for ejeren. Vi har i mere end 25 år bistået i skattesager, deltaget i møder med banken, rådgivet i forbindelse med større anskaffelser/afhændelser, udarbejdet budgetter, undervist i grundlæggende bogføring og IT brug m.m.

Ring for et uforpligtende møde.

+45 58501996

Ydelser

Satser

Nyheder

Nyheder fra Foreningen af danske revisorer