Budget

Vi tilbyder assistance i forbindelse med udarbejdelse af budgetter og opfølgninger herpå.

Det gælder såvel interne budgetter som budgetter til ekstern brug. For eksempel til grundlag for genforhandling af kreditter med pengeinstitutter eller budgettering på en konkret større enkelt nyanskaffelse.

Etableringsbudget

Etableringsbudgettet er dit startbudget: Hvad koster det at starte firmaet? Eller at starte ny aktivitet inden for en eksisterende virksomhed. Her er der tale om både engangsudgifter f. eks kontoretablering, køb af maskiner og øvrige nødvendige investeringer samt evt pengebinding i form af betaling af depositum, udbetaling på anlægsaktiver eller tilsvarende. Udgifter til f. eks. betaling af husleje indtil virksomheden går i gang kan også medtages i etableringsbudgettet mv. udarbejdes typisk fra kr. 2.500 + moms

Vil du kontaktes?

Budgetopfølgning

Lige så vigtigt som at lave et budget, er det at følge op på det. Ved løbende at sammenholde realiserede indtægter og udgifter med budgettal, er det muligt at se om det forløber som forventet, og om nødvendigt iværksætte de tilpasninger der skal til, for at nå de forventede mål.

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk