Ophævelse af revisionspligt for visse selskaber

Revisionspligten for kapitalselskaber i form af anparts- og aktieselskaber er i visse tilfælde ophævet. Siden 2006 har ca 75.000 kunne fravælge revision. I hovedtræk skal følgende forudsætninger opfyldes.

1. Såfremt dit selskab to år i træk ligger under 2 af følgende 3 forudsætninger er der mulighed for at revision kan fravælges ( 1. januar 2011 nye grænser).

  • En balancesum på 1.500.000 kr (4.000.000 kr)
  • En nettoomsætning på 3.000.000 kr (8.000.000 kr)
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

2. Et nystiftet selskab vil dog kunne fravælge revision, hvis det ikke overskrider to af de tre nævnte størrelser i første regnskabsår.

3. Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

4. Moderselskaber kan ikke fravælge revision.

5. Holdingselskaber som besidder 20% eller mere af stemmerettighederne i andre virksomheder, kan ikke undlade revision.

Læs den fuldstændige lov her

Hvad skal du gøre, hvis du fravælger revision?

Fravalg af revision kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kan kun besluttes for det kommende år, ikke det afsluttet, derudover kræver det bl.a en tilladelse via vedtægterne

Hvad mener brugerne af årsrapportenrne som ikke er revideret:

Bankerne mener:

Såfremt revisionspligten fravælges, skal det forventes at der stilles øget krav fra pengeinstitutter ved øget kreditfaciliteter og i visse tilfælge også alene ved bibeholdelse af nuværende engagement, men mindre at der er tale om et ekstraordinært konsolideret selskab.

 

Leasingfirmaerne mener:

Såfremt du fravælger revisionspligten, fravælger du også muligheden for kreditfaciliteter i leasingselskaberne på normale vilkår. Der må forventes krav om personlig kaution, samt store udbetalinger og/eller depositum

Vi mener:

Fravalg af revisionspligt bør kun ske i velkonsolideret selvfinansierende selskaber, og et helt fravalg af revisor vil efter vor opfattelse i langt de fleste tilfælde være en dyr løsning såvel på kort- som på lang sigt, da risikoen ved fravalg af benyttelse af revisor samtidigt er fravalg af assitance med tilrettelæggelse af kort og langsigtet planlægning af skattepligtige dispositioner og opnåelse af en optimering af skattemæssige fradrag og minimering af skattebetalinger bedst muligt.

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk