Nyhedsbrev

Marts 2011

Brugerbetaling på stiftelse og ændringer i selskaber fra 1. april 2011

I forbindelse med Finansloven for 2011, blev det besluttet, at der fremover skal opkræves gebyr ved registrering af stiftelse og ændringer i selskaber med begrænset ansvar.

Gebyret opkræves for registreringer, der foretages den 1. april 2011 og fremover.

Gebyrer omfatter IKKE enkeltmandsvirksomheder.

For de selskaber der er omfattet af gebyrpligten, er det alene de selskabsretlige registreringer – og ikke de registreringer der foretages i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, der er omfattet af gebyrpligten.

Der opkræves kun ét gebyr pr. registrering, også selvom den indeholder flere ændringer. Hvis man på grund af systemerne skal foretage flere registreringer ved en transaktion, opkræves man kun ét gebyr. Det gælder f.eks. fusioner, spaltninger og visse kapitalnedsættelser.

Det vil være billigere at registrere oplysninger digitalt end hvis man indsender en anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der er således vedtaget følgende gebyrer:

- Det kommer til at koste kr. 2.150 for at stifte et selskab ved anmeldelse direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

- (Stiftelse via web-reg. vil koste kr. 670.)

- Ændringer i registrerede selskaber kommer til at koste kr. 340 ved anmeldelse direkte anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

- (Ændringer via web-reg. vil koste kr. 180.)

Hvis web-reg. ikke er funktionsdygtigt og man indsender en anmeldelse til styrelsen med tydelig angivelse om, at anvendelse af web-reg. ikke var muligt på det pågældende tidspunkt, skal man alene betale et gebyr svarende til det som registreringen ville have kostet ved anvendelse af web-reg.

Det er vores opfattelse at der er mange selskaber som trænger til en ajourføring for at leve op til de nugældende regler og begreber, dels på grund af kommunesammenlægningerne men først og fremmest på grund af ændringerne i selskabslovgivningen pr. 1. marts 2010 og 1. marts 2011. Derudover kan der være ændringer i den daglige drift i forhold til formålsparagraffen i vedtægterne.

Hvis vi skal bistå med ajourføringen, inden brugerbetalingen træder i kraft, gør vi gerne det.

Lån til ledelse og kapitalejere

Erhvervs og selskabsstyrelsen har meldt ud at der rettes focus på ALLE selskaber hvor der er ulovlige udlån til kapitalejer og ledelse. Focus vil være på at få disse indfriet, konstatere om der er foretaget korrekt forrentning, samt om der kan rejses krav mod ledelse for uagtsomhed. Hovedpunkterne kan oplistes således:

- Forrentning, diskonto + 5% + 2% + 2% = 9,75%

- Der må ikke udlånes til kapitalejer eller ledelse (eller slægtninge hertil)

- Der må ikke udlånes til personlig drevne virksomheder som kapitalejer eller ledelse (eller slægtninge hertil) har kapitalinteresser i.

- Hvis der ydes ulovlige lån, påses det om ledelsen har foretaget behørig normal kreditvurdering inden udlån, ellers kan ledelse ifalde erstatningsansvar.

Det er vores opfattelse at eventuelle låneforhold som beskrevet ovenfor, bør forsøges indfriet helt eller der etableres en egentlig afdragsordning

Indberetning af personlig ejet aktier

En del af Folketingets Forårspakke 2.0, er at beskatning af aktier nu skal foregå automatisk. Dette betyder at pengeinstitutter fra 1. januar 2010 er forpligtet til at indberette alle handler incl omkostninger. For at dette kan foregå korrekt, skal skatteyderne til SKAT selv indberette alle køb foretaget før 1. januar 2010, med anførsel af antal, købspris incl omkostninger og købstidspunkt.
Er papirerne anskaffet før 1. januar 2006, skal det ligeledes angives om papirerne er indeholdt i overgangsordningen. Er papirerne helt tilbage fra før 18. maj 1993, er det kursværdierne den dag der skal anvendes.

Husk ved indberetningerne at være opmærksom på om der er sket ændringer af stykstørrelser og eventuelle delsalg.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller vi skal være behjælpelig med indberetninger, er vi ikke længere væk end telefonen eller mailen

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk