Erhvervsservice ordningen

Folketinget har den 26. februar 2002 nedlagt ordningen, men da vi finder intentionerne i ordningen positive, har vi videreført principperne, således at vi stadigvæk kan tilbyde at overtage den daglige administration, således at vi hver især, laver det vi er bedst til.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Brug tiden på din virksomhed - Lad os klare administrationen

ErhvervsServiceOrdningen er en mulighed for din virksomhed for at lette de administrative byrder og frigøre tid og kræfter til det væsentlige, at udvikle og måske endda udvide forretningen.

ErhvervsServiceOrdningen er et tilbud til mindre virksomheder om at overlade de administrative opgaver til en godkendt ErhvervsService-leverandør. Som minimum skal du overlade lønadministration og finansbogholderi inkl. myndighedskontakt til ErhvervsService-leverandøren.

Du kan vælge mellem den papirbaserede ErhvervsService eller den IT-baserede ErhvervsService.

En IT-baseret løsning vil forudsætte en investering i størrelsesordenen 10-18.000 kr. til hard- og software m.v. forudsat at virksomheden ikke allerede har det nødvendige IT-udstyr.

Virksomheder som beskæftiger mellem 1 og 10 fuldtidsansatte kan ansøge om en engangsmedfinansiering af op til 80% af udgiften til anskaffelse af det nødvendige udstyr, max. kr. 10.000 i år 2001 og kr. 8.000 i år 2002. Tilskuddet er helt væk i 2003 eller når den afsatte pulje på 150 mill. kr. er brugt.

Det er en forudsætning for at opnå tilskuddet, at virksomheden som minimum har indgået en skriftlig aftale med en godkendt ErhvervsService-leverandør om levering af lønadministration og finansbogholderi samt myndighedskontakt i mindst et år.

Du kan også søge yderligere oplysninger på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: www.eso.dk

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk