Information

Told- og Skattestyrelsen har nu besluttet, hvilke krav der stilles til en faktura, for at den opfylder momslovgivnings krav.

Reglerne træder i kraft d. 1. januar 2004.

En faktura skal indeholde følgende:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

Hvis salgsbeløbet er under 750 kr., kan man undlade at udstede en faktura, der overholder de ovennævnte ni punkter, i stedet skal oplyses:

Den registrerede virksomheds (sælgerens) navn og registreringsnummer

Fortløbende nummer på fakturaen

Udstedelsesdato på fakturaen

Leverancens art og afgiftsbeløbets størrelse (den kan skrives som af afgiften udgør 20 pct. af det samlede beløb).

Registrerede virksomheder der udelukkende eller overvejende sælger til private kan anvende kasseapparater og udlevere kassebon.

På kassebonen skal oplyses:

Den registrerede virksomheds (sælgerens) navn eller registreringsnummer

Udstedelsesdato på faktura

Leverancens art og afgiftsbeløbets størrelse.

Hvis det ikke er teknisk mulig kan der udstedes en kassebon med følgende oplysninger:

Den registrerede virksomheds (sælgerens) navn eller registreringsnummer

Salgsbeløbets størrelse.

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk